België | Stedelijk Recreatiedomein Muisbroek

Geschiedenis van de Put van Ekeren| Stedelijk Recreatiedomein Muisbroek

Dit recreatiedomein, dicht bij de stad Antwerpen en midden in het havengebied, is een uniek stukje prachtige natuur waar het goed toeven is. De vijvers (de put van Ekeren), die gegraven werden als waterwinning voor de toenmalige stoomrangeerlocomotieven van de spoorwegen en voor het ophogen van de bodem in het station, herbergen verschillende vissoorten en zijn een rustplaats voor water- en trekvogels.

De Ekerse dijk vormde van oudsher de verbinding tussen het dorp Ekeren en de Schelde en was een bescherming van de polders ten zuiden van de dijk. De oorsprong ervan gaat terug tot het einde van de Tachtigjarige Oorlog in 1648. In deze periode waren de dijken in en rond de Scheldepolders herhaaldelijk doorgebroken en sinds 1632 stond geheel het poldergebied tussen de Kauwensteinsedijk (grens Oorderen-Lillo) en de Stad Antwerpen onder water.

In de tiende en de elfde eeuw sloten de dijken in de Antwerpse schorren de natte getijdengebieden af van de hoger gelegen gronden. De stormvloeden doorbraken de Ekerse dijk en creëerden wielen of uitdiepingen in het landschap. De wielen in de Bospolder bleven lange tijd onaangeroerd tot in de jaren 60 de Bospolder opgespoten werd als uitbreiding van de haven.

In het midden van de plas is een zuigput (voor tijdelijk opslag ruw water) te vinden die bekend staat om zijn vele fossiele zeeschelpen. Hier vind je tussen de 6 en 9 meter diepte loodrechte kleiwanden die aflopen tot een meter of 15-. De fossiele schelplagen zijn duidelijk herkenbaar. Ook kun je er haaientanden vinden.

De randen van de duikplaats zijn in de zomermaanden mooi begroeid. Je kunt er tussen de planten kleine scholen zoetwaterbaarsjes tegenkomen, die er hun bescherming tussen zoeken. Ook zitten er veel snoekjes tussen de planten verscholen. Als de zon schijnt en het water helder is, is het lichtspel onder water werkelijk adembenemend.

Een vergunning is verplicht om hier te kunnen duiken.